Kurumsal İK Politikası

İK Politikası

İNKA hedeflerine ulaşmasında başarı sağlayacak, bu hedefleri gerçekleştirebilecek, mesleki ve teknik eğitime, tecrübeye, analitik düşünce yapısına sahip, şirketimizin kültürü, vizyonu ve misyonuna adapte olabilecek işgücünü; verimlilik ve kalite optimizasyonu ile birleştirmek genel politikamızdır.

Her kademedeki yöneticiden, sorumluluğu altındaki personel ile sevgi ve saygıya dayalı, şirket misyonu doğrultusunda bir iş ortamı yaratması istenir.

Tüm çalışanlar için güvenli, disiplinli ve huzurlu bir iş ortamı yaratmak personel politikamızın ana prensiplerindendir. 

©2024 - İnka Makina San. Ve Tic. A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM